E-Ticaret Çözümleri

Teknolojinin geldiği son noktada küçük, orta, büyük ve uluslar arası firmalar için B2C ve B2B E-Ticaret çözümler sunmaktayız.

ERP Entegre Özel Yazılımlar

Firmaların ERP entgrasyon sürecinde yardımcı oluyor,onların dijitalleşme dönemlerinde özel çözümler ile destek veriyoruz.

ERP Proje Çözümleri

Firmaların ihtiyaçlarına özgü Proje çözümleri ve özel yazılımlar geliştirmekteyiz.

Nebim ERP Çözüm Ortağı

Koordinat bilişim alanında deneyimli kadrosuyla Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanındaki iş uygulamalarıyla kurumların iş süreçlerini destekleyen Nebim Yazılımın Silver Çözüm Ortağı olarak hizmet vermektedir.

Hakkımızda

Koordinat bilişim alanında deneyimli kadrosuyla, ERP Proje alanında Ankara’da yeni bir bakış açısı ve vizyon kazandırdı.Deneyimli kadrosu ile tekstil, hazır giyim, ayakkabı ve saat gözlük sektörlerinde ve bu sektörlerin zincir mağaza, çok katlı mağaza gibi tüm yapılarında Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanındaki iş uygulamalarıyla kurumların iş süreçlerini destekleyen Nebim Yazılımın Silver Çözüm Ortağı olarak hizmet vermektedir.

 • Kurumsal Kaynak Planlaması
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Perakende Yönetimi ve Kurumsal Performans Yönetimi yazılımları

Tüm müşterilerine danışmanlık ve eğitim hizmetleri vererek işletme kaynaklarını en etkin biçimde kullanabilmelerini ve iş süreçlerini verimli yönetebilmelerini sağlamaktadır. Hizmet değerinin bilincinde uzman kadrosu ile müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutup her yıl büyüyerek değerli müşterileri ile yoluna devam etmektedir.

Referanslarımız

Neden Nebim V3

Nebim V3 ERP sayesinde A'dan Z'ye tüm iş süreçlerinizi aynı platform üzerinde ve entegre bir şekilde yönetin

Ankara'da Profesyonel Ticari Çözümler


Nebim V3

Perakendeci, toptancı ve üreticiler için ERP


Kapsamlı ve Entegre

Satın almadan üretime, finans yönetiminden satışa kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm iş süreçlerinizi, aynı platform üzerinde, baştan sona entegre bir şekilde yönetin

Nebim V3 ERP uygulamalarını keşfedin


Değişime ve Büyümeye Açık ERP

Nebim V3'ünüzü; yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, devletin vergide e-dönüşüm vizyonu kapsamındaki özel entegratör uygulamaları, B2C ve B2B e-ticaret sistemleri, harici müşteri sadakat ve CRM uygulamaları, harici lojistik sistemleri, iş akışı ve doküman yönetimi sistemleri ile entegre ederek ve firmanızı büyütecek iş geliştirme projelerinizi doğru veri ile besleyerek ERP'nizin firmanızın büyüme motoru olmasını

Büyük düşünüp küçük adımlarla başlayabileceğiniz, bununla birlikte ihtiyaç duyacağınız zaman üst sürümlerine kolaylıkla terfi edebileceğiniz ve yeni uygulamalarını lisans kapsamınıza kolaylıkla ekleyebileceğiniz modüler yapısı sayesinde Nebim V3'ünüzün firmanızdaki kullanım kapsamını firmanızın büyümesi ile birlikte kolaylıkla genişletin.


Hızlı Uyarlanabilir ERP

Mağazalar arası algoritmik ürün rotasyonundan konsinye satış yönetimine, sezonsal ürünlere yönelik merchandiseplanlama uygulamalarından perakende odaklı müşteri sadakat yönetimi uygulamalarına kadar, firmanızı büyütürken ihtiyaç duyacağınız öncelikli sektörel uygulamaların zaten geliştirilmiş ve Nebim V3’e dahil edilmiş olmalarından dolayı iş geliştirme projelerinizi hızla hayata geçirin.

Nebim’in geliştirdiği hızlı ERP uyarlama yöntemleri ve proje esnasında paylaşacağı sektörel best practice yöntemleri sayesinde ERP uyarlama ve ek uygulama projelerinizde hız kazanın. Nebim’in merkezi proje yönetimi sistemine uzaktan bağlanarak uyarlama projenizin takvimini, kilometre taşlarını, kaynak kullanımının planlanan ve gerçekleşen durumunu takip edin ve proje yönetimi ile ilgili konularda karar alırken güven ile hareket edin.

Nebim V3 hakkında bilgi almak için uygulamalardan birini seçebilirsiniz.

Hazırlık

Bu safhada Nebim Proje Yöneticisi ve firmanın Proje Yöneticisi bir araya gelerek Nebim V3'ün firmada hedeflenen zamanda ve bütçede kullanıma geçilmesini sağlamak için projede sorumlulukları nasıl paylaşacaklarını ve birlikte nasıl hareket edeceklerini planlarlar. Nebim Proje Yöneticisi;

 • Projede görev alacak Nebim uyarlama ekibini belirler ve uyarlama ekibinin projede öngörülen süre dahilinde, kendi uzmanlık alanları ile ilgili proje görevlerine atanmalarını gerçekleştirir;
 • Firmanın Proje Yöneticisine Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisini ve Nebim ekibini tanıtır;
 • Firmanın Proje Yöneticisine projenin hazırlık aşamasında yapılması gerekenleri bildirir ve ön şartların yerine getirilmelerini takip eder.

Firmanın Proje Yöneticisi;

 • Nebim Proje Yöneticisi ile birlikte kararlaştırdıkları şekilde, projeye başlamak için ön şartların yerine getirilmesini sağlar.
 • Firmanın projede görev alacak personelinin ve Nebim uyarlama ekibinin katılacağı kick-off toplantısını organize eder. Firmanın Proje Yöneticisi ve Nebim Proje Yöneticisi birlikte;
 • Bir sonraki aşamada gerçekleşecek proje kick-off toplantısının gündemini ve sunumunu hazırlarlar;
 • Proje esnasında projede planında hedeflenen kilometre taşlarının zamanlamasında veya proje kapsamında ortaya çıkabilecek değişiklikleri birlikte nasıl yöneteceklerini kararlaştırırlar.

Bu hazırlık safhası sonunda; proje kick-off toplantısında sunulabilecek detayda bir proje planı hazırlanmış, projeye başlamak için gereken ön şartlar yerine getirilmiştir.

Hazırlık (Kick-Off Toplantısı)

Firma yönetiminin, anahtar kullanıcıların ve Nebim ekibinin katıldığı proje kick-off toplantısı gerçekleşir. Moderatörlüğünü iki firmanın Proje Yöneticilerinin birlikte yaptıkları kick-off toplantısında;

 • Firmadaki anahtar kullanıcılar ve Nebim uyarlama ekibi tanışır;
 • Projede rol alacak kişiler ana hatları ile projenin hedeflerini, proje kapsamını, önemli kilometre taşlarını ve projedeki görevlerin kişilere dağılımlarını öğrenirler;
 • Firmanın anahtar kullanıcıları, projenin analiz safhasında kimlerin hangi oturumlara hangi tarihlerde katılmaları beklendiğini öğrenirler.
 • Toplantı sonucunda; projede rol alacak olan herkes; görevleri, sorumlulukları ve ulaşılması planlanan kilometre taşlarının tarihleri hakkında ortak bir anlayışla, senkronize bir şekilde projeye başlamaya hazırdırlar.

Hazırlık (Kurulum)

Bu safhada Nebim uyarlama ekibi, Nebim V3 kurulumunu gerçekleştirir ve firmanın Bilgi İşlem Yöneticisi Nebim V3 yazılımını aktive eder.

Nebim V3 ERP uygulamalarını keşfedin

Analiz

Nebim uyarlama ekibi ve firmanın anahtar kullanıcıları, firmada kurulacak olan Nebim V3 yazılımının ve firmada Nebim V3 üzerinde yürütülecek olan iş süreçlerinin firma gereksinimlerine uygun olarak kurgulanması için düzenlenen süreç analizi toplantılarını gerçekleştirirler.

Kick-off toplantısı sırasında sunulan takvime göre gerçekleşen süreç analizi toplantılarında Nebim uyarlama ekibi;

 • Firmanın anahtar kullanıcılarına Nebim V3'ün proje kapsamındaki uygulamaları ile ilgili eğitimler verir ve Nebim V3'ün uyarlama seçeneklerinin firmaya göre artılarını/eksilerini sunar;

Örnek: Analiz Soruları

 • Firmanın anahtar kullanıcılarına Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisinde belirtilmiş olan analiz sorularını sorar;
 • Firmanın anahtar kullanıcılarının analiz sorularına verdikleri yanıtları ve yönlendirmeleri, daha sonra firmanın Nebim V3 kurulumunun parametrelerinin ayarlanmasında kullanmak üzere kayıt altına alır.

Firmanın Anahtar Kullanıcıları;

 • Nebim V3 Proje Uyarlama Metodolojisinde sorulan soruları yanıtlarlar;
 • Mevcut durumda yürüttükleri iş süreçlerini ve Nebim V3'e geçtikten sonra yürürlüğe almak istedikleri iş süreçlerini anlatırlar;
 • Nebim V3'te almak istedikleri rapor örneklerini paylaşırlar;
 • Nebim uyarlama ekibi ile birlikte, Nebim ekibinin bir önceki safhada hazırlamış olduğu Nebim V3 kurulumu üzerinde farklı süreç kurgulama seçeneklerini test ederler;
 • Analiz sorularına verdikleri yanıtların ve yönlendirmelerin doğru bir şekilde kayıt altına alındığını Nebim'e e-mail ile göndererek onaylarlar.

Bu safhanın sonunda, Nebim V3'ün süreç kurgulama parametreleri tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Ayrıca; Nebim V3'ün mevcut yetenekleri ve firmanın gereksinimleri arasında farklar belirlenmiş ise, Nebim Yazılım Geliştirme ekibi tarafından geliştirilmesi planlanan yeni özellikler de kayıt altına alınmış ve Nebim yazılım geliştirme yol haritasında takvimlendirilmiştir.


Kurgulama ve Geliştirme

Bu safhada Nebim V3 yazılımı analiz safhasında belirlenen şekilde uyarlanır.

Nebim uyarlama ekibi;

 • Nebim V3'ün parametrelerini süreç analizi safhasında ortaya çıkan gereksinimlere uygun olarak ayarlar;
 • Firmanın eski sistemindeki verilerin Nebim V3'e aktarımını gerçekleştirir;
 • Nebim V3'ün form ve rapor tasarımlarını firma gereksinimlerine göre uyarlar;
 • Gerek görüldüğü durumlarda, firma gereksinimlerini Nebim Yazılım Geliştirme Ekibine aktarır, firmaya özel olarak geliştirilen yeni özelliklerin ve raporların firma ortamında test edilmelerini organize eder;
 • Firmanın Anahtar Kullanıcılarına kurgulanan süreçler ile ilgili eğitimler verir.

Firmanın Anahtar Kullanıcıları;

 • Nebim uyarlama ekibi ile birlikte, kurulan Nebim V3 üzerinde uyarlanan iş süreçlerinin doğruluğu ve bütünlüğünü test ederler.

Kullanıcı Eğitimleri

Bu süreçte firmanın Anahtar kullanıcıları,gerektiğinde Nebim uyarlama ekibinden destek alarak firmanın diğer kullanıcılarına kurgulanan sistem üzerinden eğitimler veririler


Test Ve Optimizasyon

Firmanın Anahtar Kullanıcılarının;iş süreçlerini firmaya göre uyarlanan yazılım üzerinde test ettikleri bu aşamada;

 • Gerek görülen seneryolarda Nebim uyarlama ekibi ile birlikte çalışarak kurgu üzerinde iyileştirmeler yapılır;
 • Firmanın Anahtar Kullanıcılarından,süreçlerin önceden planlanan şekilde kurgulandıklarına ve teslim edildiklerine dair onaylar alınır.

Kullanım

Firmada Nebim V3'ün canlı kullanımı başladıktan sonra Nebim uyarlama ekibi;

 • Önceden planlanan süre boyunca firmaya fiili kullanım desteği verir;
 • Proje sonlandırılmasından sonra Nebim tarafından firmaya Bakım ve Destek Hizmeti kapsamında destek verecek olan Nebim ekibine firmadaki iş süreçlerini ve Nebim V3 süreç kurgularını anlatarak proje devrini gerçekleştirir

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilciniz ile görüşebilirsiniz

Doğan e-Dönüşüm Hizmetleri A.Ş.


Firma Hakkında:Doğan e-Dönüşüm, 2016 yılında kurulan ve e-dönüşüm alanında hizmet veren bir firmadır. Yaygın servis ağı ve alt yapısıyla e-dönüşüm sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırmayı başaran Doğan e-Dönüşüm, müşterilerine dünya standartlarında çözümler sunmak ve sektörün kalbinin attığı yer olmaya devam etmek için çalışmalarına hızla devam etmektedir.


Entegre Çözümün Adı:e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye


Entegre Çözüm Hakkında:Doğan e-Dönüşüm, Türkiye'nin en köklü geçmişe sahip bağımsız yazılım üreticisi olan Nebim Yazılım'ın Nebim V3 ERP programıyla, tüm e-dönüşüm süreçlerini; baştan uca ve tam entegre olarak, Gelir İdaresi'nin belirlediği yöntemle, ilgili mevzuatlara uygun, en yeni iletişim ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak hızlı, konforlu ve güvenilir bir şekilde sağlamaktadır. Nebim V3'ün e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye uygulamaları Doğan e-Dönüşüm'ün e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye servisleriyle entegre olarak çalışmaktadır.

Firma:eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.


Firma Hakkında: QNB Finansbank Finansal Hizmetler Grubu'nun bir iştiraki olan QNB eFinans 2013 yılında kurulmuştur. QNB eFinans müşterilerine, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, İhracat ve Tax-Free e-Fatura uygulamaları başta olmak üzere tüm e-Dönüşüm ürünlerinde yenilikçi çözümler ve buna bağlı katma değerli hizmetler sunmaktadır. EESPA’nın (European e-Invoicing Service Providers Association) ilk Türk üyesi olan QNB eFinans, Basware, Tesisquare ve Pagero gibi Avrupa büyükleri ile yapmış olduğu iş ortaklıkları ile Türkiye’de dış ticaret alanında entegrasyon sağlayan ilk e-Fatura hizmet sağlayıcısıdır.


Entegre Çözümün Adı: e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye


Entegre Çözüm Hakkında: e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye uygulamalarında QNB eFinans web servis entegrasyonları tamamlanmış durumdadır. Entegre çözüm tüm uygulamalarda; GİB ile entegreli, hızlı ve geliştirilebilir esnekliğe sahiptir. Web servisin güvenliği QNB eFinans’ın sahip olduğu ISO sertifikaları [ISO 22301, ISO 27001 ve TS ISO IEC 27001, TS ISO IEC 20000 ve ISO 20000] ile garanti altına alınmıştır. Nebim V3'ün e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye uygulamaları QNB e-Finans'ın e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye servisleriyle entegre olarak çalışmaktadır.

Firma: Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş


Firma Hakkında: 40 yılı aşkın bilgi teknolojileri deneyimine sahip BimSA, portföyüne kattığı İleri Veri Analitiği, Robotik İşgücü, Siber Güvenlik ile birlikte yepyeni vizyonu, gelişen hizmet ve çözümleri ve Sabancı Holding’ten aldığı güç ile 11 Aralık 2018 itibariyle yoluna SabancıDx ismi ile devam ediyor. Dijital Çarpan’ı Dx’le sembolize eden SabancıDx’in misyonu, şirketlerin dijital çarpanı olmak ve dijital enerjiyi açığa çıkartmak. SabancıDx, dijitalleşen dünyada yeni değerler ve teknolojiler yaratarak önemli stratejik iş birliklerine imza atmayı hedefliyor.


Entegre Çözüm’ün Adı: Edoksis e-Fatura, Edoksis e-Arşiv, Edoksis e-İrsaliye


Entegre Çözüm Hakkında: Edoksis, kurumların e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi elektronik belge akışlarını yönetebildikleri uygulama ve hizmetleri SabancıDx güvencesi ile geliştirir ve sunar. E-Mutabakat ve e-Analiz gibi hizmetleri ise kurumların verimliliğini artırır. Edoksis’in fark yaratan üstünlüğü operasyon, uygulama ve işletme süreçlerinin tümünü tek bir platformdan güvenli, hızlı ve kesintisiz yönetmesidir. E-Devlet uygulamalarını Nebim çözümleri ile entegre olarak sunan Edoksis, gelişmiş proje tecrübesi ile dijitalleşme sürecinizde stratejik ortağınızdır. Nebim V3'ün e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye uygulamaları Edoksis e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye servisleriyle entegre olarak çalışmaktadır.

www.edoksis.net

Firma: Bonobo Teknoloji Çözümleri A.Ş.


Firma Hakkında: Bonobo 2014’te çeşitli teknoloji çözümlerini Türkiye’ye getirme amacıyla kurulmuştur. Amacı yeni teknolojileri Türkiye ile buluşturmak ve bu alanda destek hizmetleri sağlamaktır.


Bonobo, çok şubeli şirketlere, müşterilerini yönetmek, müşteri sadakatini ve satışlarını artırmak için ihtiyaçları olan herşeyi sunan Como’nun Türkiye’deki tek yetkili satıcısıdır.

Entegre Çözümün Adı: ComoSense


Entegre Çözüm Hakkında: ComoSense sayesinde işletmeler müşterilerini tanır, satın alma tecrübelerini kişiselleştirir ve daha çok harcamalarını sağlar. ComoSense, Mobil app, fırsat kulübü, CRM ve raporlama araçlarıyla markaya özel bir sadakat yönetim sistemi sunar. Segmente özel kampanyalar, damgalı kart, parapuan, ödül, indirim gibi araçlarla müşteriyi alışverişe teşvik eder. Markaya özel app sayesinde müşteri tüm bu avantajları cebinde taşır. SMS, e-posta, bildirim, pop-up mesaj ve anketlerle çok kanallı bir iletişim sağlanır. Kampanya raporlarına da dakikalar içinde ulaşılır.

Firma:Boyner BNR Teknolojileri A.Ş.


Firma Hakkında:Hopi, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan bir mobil uygulamadır. Kullanıcılarına, hayat tarzlarına, zevklerine ve ihtiyaçlarına uygun kampanyaları iletir ve kullandıkça alışveriş deneyimini zenginleştirerek alışveriş konusunda ihtiyaç duyabilecekleri rehberliği sunar.


Giyimden teknolojiye, seyahatten gidaya birçok farklı sektörden markalarla iş birliği yaparak kullanıcılarına ve iş ortaklarına Koşulsuz Müşteri Mutluluğu ilkesiyle hizmet verir.

Entegre Çözümün Adı: Hopi


Entegre Çözüm Hakkında:Nebim V3 POS uygulamasında Hopi uygulamasındaki kimlik numarası okutularak, Hopi üyesi müşteri bilgilerine ulaşılabilir ve Hopi için tanımlanan kampanyalardan faydalanılabilir.

https://hopi.com.tr/

Firma:Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.


Firma Hakkında:Farklı kanallardan toplanan müşteri verilerini birleştirip en doğru şekilde yorumluyor, markaların pazarlama hedeflerine yönelik aksiyon alması ve müşteri sadakatini artırması için kullanıyoruz. Tüm müşteri temas noktalarınıza entegre olabilen teknolojik çözümlerinizin sağladığı kampanya ve ieltişim platformu ile verinizi, verim yaratan müşteri deneyimine dönüştürüyoruz.


Entegre Çözümün Adı:Paro


Entegre Çözüm Hakkında:Nebim V3 POS uygulamasında Hopi uygulamasındaki kimlik numarası okutularak, Hopi üyesi müşteri bilgilerine ulaşılabilir ve Hopi için tanımlanan kampanyalardan faydalanılabilir.

https://www.paro.com.tr/

www.edoksis.net

Firma Ticari Unvanı: ArtıPartners Yazılım Danışmanlık A.Ş.


Firma Hakkında: 2002 yılından itibaren Nebim Çözüm Ortağı olan Kuzey Bilgisayar, Nebim yazılım ile entegre çalışan çözümler geliştirerek projelerin verimliliğini sürekli artırmıştır. Buradan sağlanan proje kabiliyeti ve tecrübenin ArtıPartners Yazılım Danışmanlık AŞ ile ürün haline dönüşmesini sağlayarak Nebimle çalışan entegre yazılım ürünleri geliştirmiştir.


Entegre Çözümün Adı: Depo ve Raf Yönetim Sistemi (WMS)


Entegre Çözüm Hakkında: Nebim V3 üzerinden depoya girişi yapılan tüm ürünlerin ArtıPanel üzerinden firmaya göre tanımlanan kurallar çerçevesinde raflara yerleştirme işlemi sağlandıktan sonra, Nebim iş sürecinde tanımlı tüm satış kanallarından gelen siparişlerin (toptan siparişler, perakende siparişler ve mağaza siparişleri) niteliklerine göre detaylandırılarak (tekli-çoklu ürün siparişleri, ödeme detayına göre siparişler, tarih aralığına göre, satış kanalına veya kargo firması detayına göre vb.) ayrıştırılmasının sağlanması, burada oluşturulan iş emirlerine göre en pratik güzergahta ürünlerin toplanması, hızlı şekilde faturalanması, kargoya verilmesi gibi iş süreçlerinin kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesini ve Nebim süreç akış kurallarına uygun şekilde Nebim’e aktarılmasıyla işlemlerin sorunsuz şekilde sonlandırılmasını sağlamaktadır.
Tüm bu iş süreci boyunca kullanıcıların raflardan yanlış ürün veya hatalı miktarda ürün alması ya da sevk edilmesi engellenir. Kullanım sırasında karşılaşılan her türlü olumsuzlarda (Elektrik ve internet kesintisi vb.) kullanıcının işlemlere kaldığı yerden sorunsuz şekilde devam etmesi sağlanır. Takip edilen tüm iş süreçleri web üzerinde responsive olarak hazırlanan ekranlarla tüm işletim sistemi ve cihazlarla uyumlu anlık ve canlı bilgi ile yönetilmekte, yeniden tasarlanabilir şekilde hazırlanan standart raporlarımız (ürün/raf envanteri, ürün/raf hareket geçmişi vb.) ve formlar (İş emri oluşturma, Paletli ürün transfer teslim ve onay fişleri, tutanaklar vb.) ile geriye yönelik izleme ve kontrol sağlanabilmektedir.


https://www.arti.partners/akilli-depo-sistemleri/

Firma Ticari Unvanı: Birikim Bilgisayar Ltd. Şti.


Firma Hakkında:Birikim Bilgisayar olarak 20 yılı aşkın tecrübemiz ile firmaların ihtiyaçları doğrultusunda, güncel teknolojileri kullanarak verimliliği artıran özel çözümler üretiyoruz.


Entegre Çözümün Adı: Müşteri Yönetim Sistemi (B2B)


Entegre Çözüm Hakkında: Müşteri Yönetim Sistemi (B2B) sistemi ile müşterilerinizle olan tüm ilişkilerinizi B2B portali üzerinden yöntebilirsiniz.

B2B yi kullanarak cari hesap detayı, duyurular, sipariş durumu, envanter yönetimi ve asorti bazında tek ekranda çok şubeli sipariş oluşturma gibi özelliklerden faydalanabilir.

http://www.birikimbilgisayar.com.tr/

Firma Ticari Unvanı: Sync Teknoloji A.Ş


Firma Hakkında: 2008 yılından bu yana hizmet veren firma, e-ticaret siteleri ve diğer internet satış platformları üzerinden (gittigidiyor, n11, sanalpazar, hepsiburada fiyat karşılaştırma siteleri vb.) satış yapan firmaların yaşadıkları kronik stok, fiyat, toplu ürün aktarımları, gelen siparişlerin manuel işlenmesi gibi güncelleme sorunlarına çözümler sunmaktadır. Bu işlemlerin tamamının otomatik olarak sistem tarafından yapılmasını sağlayarak, Nebim V3 müşterilerinin satışlarını daha verimli ve kazançlı hale getirmelerine öncü olmayı hedeflemektedir.


Entegre Çözüm Hakkında: Nebim V3 yazılımı ile pazaryerleri entegrasyonunu sağlamaktadır. Pazaryerleri platformlarındaki siparişlerin Nebim V3'e aktarılması, Nebim V3 güncel stok bilgilerinin bu platformlara aktarılması prensibi ile çift taraflı tam entegrasyon sağlamaktadır. Entegra firmasının farklı paket seçenekleri yer almaktadır. Önerilen paket https://www.entegrabilisim.com/paketler.html sayfasında yer alan Paket 3'tür.

www.entegrabilisim.com


Firma Ticari Ünvanı: APOS Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti.


Firma Hakkında: APOS Danışmanlık ve Mühendislik Limited Şirketi, 2015 yılında sektör tecrübesi yüksek profesyoneller tarafından, yeni nesil perakende teknolojilerinin uyarlanması ve mağazacılık sistemlerinin geliştirilmesi konularındaki uzmanlığı müşterilerimiz ile paylaşmak amacı ile kurulmuştur.


Firmamız, Perakende Otomasyon Sistemleri ve RF-ID teknolojileri konusunda en üst düzey deneyime ve tecrübeye sahiptir. Mal kabul, stok takibi, sevkiyat, demirbaş takip ve sayım süreçlerine ait çözümler, donanım ve yazılım uyarlamaları ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kapsamlı AR-GE yatırımlarımız sayesinde sektörümüzde yenilikler getirmek ve müşterilerimize avantajlı ürünler sunmak bize heyecan vermektedir


Entegre Çözümün Adı: Müşteri Ekranları (8 Inch, 10 Inch), ZEBRA Android El Terminalleri (TC20, TC51), ZEBRA Mobil Yazıcılar (ZQ510), Dokunmatik POS Terminalleri


Entegre Çözüm Hakkında:Nebim V3 üzerinde yapılan geliştirmeler ile, müşteriye dönük ekranlar kullanıma sunulmuştur. Bu ekranlar sayesinde, satın alınan ürünler, ürün resmi, toplam ödenecek tutar, gibi alışverişe ait bilgiler görüntülenebilmekte ayrıca sistemin boşta olduğu anlarda, video, resim oynatma, döviz kurları görüntüleme de yapılabilmektedir.

Nebim V3 ile tam entegre olarak kullanılan Android El Terminalleri ve Mobil Yazıcılar sayesinde, mağaza içi etiket basımı, mal kabul, sayım, vb işlemler sağlanabilmektedir.

Perakende sektörüne özel olarak üretilen POS terminalleri, günümüz şartlarında fiyat olarak da cazip hale gelmiştir. Nebim V3 satış uygulamasının sorunsuz olarak çalıştırılabildiği bu cihazlar, mağazalarda uzun süreler kullanılabilmekte, kolay kurulum ve kolay eğitim avantajları sağlamaktadır.

www.apos.com.tr

Firma: HUGIN A.Ş.


Firma Hakkında: İstanbul Çatalca’daki üretim tesislerinde yapılan yatırımlarla tamamen yerli bir marka olan Hugin, POS ve yazarkasa alanındaki üretimi yapmaktadır.

Firmamız dünya pazarları için üretilmesi planlanan yeni modellerinin AR-GE çalışmalarını yürütürken, sektörün talep ve istekleri doğrultusunda, yeni teknolojileri de ürünlerine adapte ederek sürekli gelişmektedir.

Kapsamlı AR-GE yatırımlarımız sayesinde sektörümüzde yenilikler getirmek ve müşterilerimize avantajlı ürünler sunmak bize heyecan vermektedir


Entegre Cihazlar: Hugin FP 300, Hugin FT202, Hugin VX675

Entegre Çözüm Hakkında: Nebim V3 POSuygulaması Hugin'in yukarıda belirtilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları ile GMP3 protokolüne uygun şekilde kablolu ve ayrıca kablosuz olarak entegre şekilde çalışmaktadır. Ayrıca Hugin VX675 EFT-POS özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazı, Nebim V3 Guided Sales uygulamasından kredi kartı ile ödeme alımında da entegre bir şekilde çalışmaktadır.

www.hugin.com.tr

Firma: Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş


Firma Hakkında: 40 yılı aşkın bilgi teknolojileri deneyimine sahip BimSA, portföyüne kattığı İleri Veri Analitiği, Robotik İşgücü, Siber Güvenlik ile birlikte yepyeni vizyonu, gelişen hizmet ve çözümleri ve Sabancı Holding’ten aldığı güç ile 11 Aralık 2018 itibariyle yoluna SabancıDx ismi ile devam ediyor. Dijital Çarpan’ı Dx’le sembolize eden SabancıDx’in misyonu, şirketlerin dijital çarpanı olmak ve dijital enerjiyi açığa çıkartmak. SabancıDx, dijitalleşen dünyada yeni değerler ve teknolojiler yaratarak önemli stratejik iş birliklerine imza atmayı hedefliyor.


Entegre Çözüm’ün Adı: Edoksis e-Fatura, Edoksis e-Arşiv, Edoksis e-İrsaliye


Entegre Çözüm Hakkında: Edoksis, kurumların e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi elektronik belge akışlarını yönetebildikleri uygulama ve hizmetleri SabancıDx güvencesi ile geliştirir ve sunar. E-Mutabakat ve e-Analiz gibi hizmetleri ise kurumların verimliliğini artırır. Edoksis’in fark yaratan üstünlüğü operasyon, uygulama ve işletme süreçlerinin tümünü tek bir platformdan güvenli, hızlı ve kesintisiz yönetmesidir. E-Devlet uygulamalarını Nebim çözümleri ile entegre olarak sunan Edoksis, gelişmiş proje tecrübesi ile dijitalleşme sürecinizde stratejik ortağınızdır. Nebim V3'ün e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye uygulamaları Edoksis e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye servisleriyle entegre olarak çalışmaktadır.

Firma: Ajans İletişim ve Kominikasyon Hizmetleri Ticaret LTD. ŞTİ.


Firma Hakkında: Ajans İletişim, Bilişim ve İletişim Teknolojileri sektöründeki 2006 yılından beri edindiği deneyim ve tecrübelerini kullanarak, en iyi hizmetleri üretecek, hedef ve stratejilerini gerçekleştirebilmek adına daima çalışacaktır.


Hızla gelişen teknolojiyle birlikte büyümenin, değişimin ve gelişimin şart olduğunun farkında olup, lider olabilmeyi ve daha önemlisi lider kalabilmeyi amaç edinmiştir.

Entegre Çözümlerin Adı: SMS


Entegre Çözüm Hakkında: Nebim V3'ten Ajans İletişim entegrasyonu sayesinde toplu SMS'ler ve OTP SMS'ler gönderilebilmektedir.

www.ajansiletisim.com.tr

Firma: Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Firma Hakkında: Mobildev, müşterilerinin satış ve pazarlama ihtiyaçlarına yönelik katma değerli servisler geliştiren, Türkiye’nin önde gelen servis sağlayıcı şirketleri ile iş birliği yaparak, portföyüne 17 yılda 23.000'den fazla kurumu katmış bir teknoloji şirketidir. Teknoloji sektöründeki deneyimleri ile, birlikte çalıştığı firmalara kanunlara uyumlu, yüksek güvenlikli ürün ve servisler sunar. Mobildev, birlikte çalıştığı firmaların rekabet yolculuklarına, her zaman kendini geliştirerek eşlik eder. Firmaların büyümesine yenilikçi bakış açısıyla katkı sağlayarak, katma değerli ve eşsiz ürün ve servisleri ile firmaların, sektörlerinde ve rekabet ettikleri pazarda lider kalmalarını sürekli hale getirir.


Entegre Çözümün Adı: Toplu SMS, OTP, İVT (İzinli Veri Tabanı Yönetimi), İVT Lite (Ticari İletişim İzin Yönetimi)


Entegre Çözüm Hakkında: Nebim V3’ün 3 operatörün resmi iş ortağı olan Mobildev’in entegrasyonuyla, Nebim V3 içerisinden OTP ve SMS gönderimleri yapabilirsiniz. Nebim V3 ile entegre edilebilen, 360 derece izin yönetimi ürünümüz Mobildev İVT ile, firmanız için izinli veri tabanı oluşturup, büyüterek, izinli pazarlama kanalınızı kanunlara uygun ve etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile birlikte firmanızın kişileri ile iletişiminin kesilmemesi ve olası cezalardan korunmak için hemen Nebim V3 ile entegre edilebilen İVT Lite ile tüm izinli ticari iletişim izinlerinizi İYS’ye aktararak entegre olun.

www.mobildev.com

Firma: Turatel Mobil Medya İlet. Ve Bil. Sist. San. Tic. Ltd. Şti.


Firma Hakkında: 2008 yılından bu yana Turkcell Toplu Mesajlaşma Gold Partner çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir. 2010 yılından sonra gelişmekte olan mobil pazarlama ve sosyal medya reklam alanlarını müşterilerine ulaştırmak adına çalışmalarına yoğunluk vermiş ve bu amaca uygun çalışan profili ile müşterilerine hizmet etmektedir.


Entegre Çözümün Adı: Toplu SMS, Hızlı SMS, SmartADM, SmartACL


Entegre Çözüm Hakkında: Nebim V3'ten Turatel entegrasyonu sayesinde toplu SMS'ler ve OTP SMS'ler gönderilebilmektedir. Nebim V3 ile entegre olabilen SmartADM, ETK ve KVKK mevzuatlarına uygun olarak alınan izinlerin dijital ortamda toplanmasına ve yönetilmesine olanak sağlayan bir servistir. Dijital ortamda izinlerin alınması yanında datanın İYS'ye aktarılması, anonimleştirilmesi, ihtiyaç duyulması halinde 3. kişilerle paylaşılması vb. tüm ihtiyaçları karşılamaktadır. Nebim V3 ile entegre olabilen SmartACL ise, hizmet sağlayıcının veri akışını sağlayan tüm kanallarından gelen datasını tek kaynakta toplayarak İYS'ye aktaran, İYS üzerinden yapılan güncellemeleri ise veri akışını sağlayan kanallara ileten servistir.

www.turatel.com.tr

Firma: Kayaport Teknoloji Hizmetleri San ve Tic. A.Ş


Firma Hakkında:Kayaport Teknoloji Hizmetleri, 2010 yılında inovasyona dayalı Web ve Bulut Çözümleri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. İstanbul Teknokent içinde AR-GE faaliyetlerine devam etmektedir. TÜBİTAK destekli yazılım projeleri geliştirmektedir. Avrupa Birliği Ödeme Hizmetleri Kanununun (Payment Services Directive - PSD) Türkiye' deki ilk uygulayıcısı şirkettir. Hedefi; hizmet verdiği alanlarda ileri düzey yazılım uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamalarını kullanan firmaların iş gücü ve zamandan kazanç elde etmelerini sağlayacak otomasyonları kusursuz bir şekilde sunmaktır. Rutin olarak yapılan finansal işleri otomatikleştirmek, insan merkezli hataları tamamen ortadan kaldıracak çözümleri sunmak asıl amacıdır.


Hızla gelişen teknolojiyle birlikte büyümenin, değişimin ve gelişimin şart olduğunun farkında olup, lider olabilmeyi ve daha önemlisi lider kalabilmeyi amaç edinmiştir.

Entegre Çözümlerin Adı:BulutTahsilat Online Banka Entegrasyonu, POS Detay Rapor Entegrasyonu, Sanal POS Entegrasyonu 


Entegre Çözüm Hakkında:BulutTahsilat entegrasyonları sayesinde banka hesap hareketleri, banka sistemleriyle entegre bir şekilde Nebim V3'ten izlenebilmektedir. ayırca Nebim V3 Online Taksit Ödeme, BulutTahsilat Sanal POS aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

www.buluttahsilat.com

Firma: Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş


Firma Hakkında:Temelleri 2000 yılında, bayi kanalında kredi kartı ile tahsilat fikriyle atılan Paynet, bugün farklı sektörlerde faaliyet gösteren 20.000’den fazla işletmenin finansal süreçlerini dijitalleştiren öncü ve Merkez Bankası lisanslı bir finansal teknoloji şirketidir


Entegre Çözümün AdıNebim V3 POS Paylink Mobil Ödeme Entegrasyonu


Entegre Çözüm Hakkında:Nebim V3 POS Paylink Mobil Ödeme Entegrasyonu sayesinde ayrı ayrı banka entegrasyonlarına gerek kalmadan mağaza kasalarında tüm finansal çözümlere entegre bir şekilde ödeme alabilirsiniz. Nebim V3 POS Paylink Mobil Ödeme Entegrasyonu ile satış rakamlarınızı, müşteri memnuniyetinizi ve sadakatini arttırırken müşterilerinize pürüzsüz bir ödeme deneyimi sunabilirsiniz.

https://www.paynet.com.tr/nebim-v3-paylink

Nebim V3 Sürümler

Kobi

Nebim V3 Başlangıç Sürümü

Küçük ölçekli parakendeci firmalar için mağazacılık yazılımı

 • Temel Nebim V3 uygulamaları (finans, satın alma, satış ve pazarlama, ürün yönetimi, depo yönetimi) muhasebe, dış ticaret, konsinye satış, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Mutabakat
 • En fazla 5 Mağaza, en fazla 7 ofis ve üretim kullanıcısı, 10 mağaza kullanıcısı desteği, 10 ÖKC kullanıcı desteği
Kobi

Nebim V3 Başlangıç Sürümü

Toptancılar için

 • Temel Nebim V3 uygulamaları (finans, satın alma, satış ve pazarlama, ürün yönetimi, depo yönetimi) muhasebe, dış ticaret, konsinye satış, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Mutabakat
 • En fazla 7 ofis ve üretim kullanıcısı desteği
Kobi

Nebim V3 Standart Sürüm

Orta ve küçük ölçekli perakendeci, toptancı ve üretici firmalar için ticari yazılım
 • Başlangıç Sürüm'deki özellikler
 • İlave ERP, Üretim ve Veri Ambarı uygulamaları
 • En fazla 20 mağaza, 15 iş ortağı, 30 ofis ve üretim kullanıcısı, 80 mağaza kullanıcısı desteği, 45 ÖKC kullanıcı desteği
Kurumsal

Nebim V3 İleri Sürüm

Orta ölçekli perakendeci, toptancı ve üretici firmalar için ERP
 • Standart Sürüm'deki özellikler
 • Ürün Tahsisat ve Tamamlama
 • Mağazalar Arası Transfer Planlama
 • İş Zekası ve Merchandise Planlama
 • En fazla 50 mağaza, 50 iş ortağı, 60 ofis ve üretim kullanıcısı, 200 mağaza kullanıcısı desteği, 150 ÖKC kullanıcı desteği
Kurumsal

Nebim V3 Kurumsal Sürüm

Çok uluslu operasyonları hedefleyen,çok kanallı,büyük ölçekli parakendeciitoptancı ve üretici firmalar için ERP

 • İleri Sürüm'deki özellikler
 • Daha kapsamlı Merchandise Planlama
 • Alt sürümlerdeki bazı opsiyonel uygulamaların standart olarak sunulması
 • Sınırsız mağaza, iş ortağı ve kullanıcı desteği

İletİşİm

Adres:

Maltepe Mah Şehit Çetin Görgü Sok. Kalender Apt No:6/3


Anıttepe/Ankara

Telefon:

0312 229 44 99